Optimering af vandværket d. 12/5 2015

Siemens MGS 5100 Flowmåler til
udpumpet vand.

Integreret vandlås til kontrolmåling
af skyllevand.

Kontrolpanel til begge pumper. Pumperne
kører forskudt af hinanden, men ligeligt
fordelt ud over døgnet. Modemet er 
tilkoblet Grundfoss med indbygget SMS alarm.

Iltningsanlæg til vandet, der pumpes
ud til forbrugerne.

Styresystem til skyllevandspumperne.

Kompressor til bland andet
iltningen af vandet.

Åbent hus d. 1/8 1992

Der er invisteret 200.000 kr.
i nyt udpumpningsudstyr.

Udpumpningsanlæg bestående af Grundfosspumper
som er trinløst og frekvensstyret.

Råvandsboring – Der pumpes omkring
32.000 m3 vand op om året.

Nyt vandværk i 1990

Boring nr. 2 med en boringsdybde
på 38 meter. Boringen blev udført i 1966.

Boring nr. 1 med en bordingsdybde
på 40 meter. Boringen blev udført i 1980.

Elinstallationerne til anlægget sættes op
af den lokale elektriker.

Montør fra Silhorko monterer filteret til
råvandet, før det lukkes ned i renvandstanken

Anlægget har 2 råvandsfiltre monteret.

Murene er muret op og der mangler
nu kun taget, før montering af anlægget
kan på begyndes.

Byggeriet startet op i andet halvår af 1990.
Her ses fundamentet med sokkel, som 
ligger ovenpå renvandstanken.

Den lokale elektriker sørger for
strøm til styretavlen

Vandværket er så småt ved at tage form.

Renvandstanken ligger neden under
vandværket. Tanken indeholder renset vand,
klar til at blive pumpet ud til forbrugerne

Påmontering af ny dykpumpe
til råvandsboring.