Lindum Vandværk blev grundlagt i 1934

Beliggenheden var da som nu midt i Lindum, lige over for kirken. I 1987 forsynede vandværket 77 helårshusstande, 13 landbrug og 1 skole. 

Forsyningsområde anno 1987

Indvindingstilladelsen givet i 1972 var på 40.000 kubikmeter per år. De to 40 meter dybe boringer havde en indvindingskapacitet på ca. 40 kubikmeter i timen. Det beregnede vandforbrug var på 35.290 kubikmeter per år, men blev i 1985 kun målt til ca. 28.000 kubikmeter.

Nyt vandværk i 1990

I 1990 blev et nyt vandværk opført. Indvindingen sker stadigvæk fra de 2 boringer, som ligger på vandværkets område. Vandet fra boringerne pumpes til vandværkets 2 trykfiltre, hvorefter det behandlede vand ledes til rentvandstanken, som ligger under vandværksbygningen. I 2011 blev der indvundet 33.111 m3.